hvordan foregår psykoterapi?

 
 

Mit arbejdsgrundlag er, at du er ekspert på dig selv.

Du har svarene og ressourcerne til at leve det liv, du ønsker dig, men måske begrænser du dig ved at følge nogle gamle mønstre, som du ikke selv har fået øje på. I terapien får du støtte til at opdage, afdække og ændre dem i den takt, du er parat. Det er dit personlige arbejde.

Min opgave som fagperson er at møde dig som den, du ér og støtte dig så lidt som muligt og så meget som nødvendigt i processen.

Min teoretiske og praktiske baggrund er din forsikring for, at du aldrig bliver efterladt, svigtet eller bragt ud, hvor du ikke kan finde tilbage. Og at du hverken bliver skubbet, trukket, manipuleret eller invaderet.

hvad jeg gerne vil vide om dig

Det styrker mine muligheder for at hjælpe dig, hvis du fortæller om du:

 • har oplevet vold

 • er blevet krænket seksuelt

 • drikker, tager stoffer, medicin (eller har gjort det)

 • har modtaget / modtager andre former behandling

 • har alvorlige helbredsproblemer

 • har tidligere erfaringer med terapi

sådan arbejder jeg

Jeg tager udgangspunkt i nu'et og i relationen mellem os. Dette fundament kan kaldes "fænomenologisk" og "eksistentialistisk" - og det vil sige, at jeg respekterer, at

 1. den måde, du oplever verden på er sand for dig

 2. du har ansvaret for, hvordan du lever dit liv.

Du bestemmer, hvad du vil arbejde med, og jeg kan foreslå til, hvordan du kan arbejde. Jeg stiller ikke diagnoser, men jeg forholder jeg mig til det, du deler med mig her og nu - lytter til dig, ser på dig og fortæller dig ærligt, hvad jeg oplever.

Alle terapiforløb er forskellige, fordi du er forskellig fra alle andre, og derfor kan jeg ikke på forhånd sige, hvor mange sessioner der skal til. Undervejs i forløbet vil jeg opfordre dig til at mærke, hvordan du synes det går. Det er dig, der afgør, hvornår du vil slutte eller holde en pause. Jeg tror på, at:

 • du er eksperten i, hvem du er og hvad du føler

 • du har ressourcerne til forandring

 • forandring er mulig

 • forandring skræmmer, og at en del af dig muligvis vil modarbejde det

 • ingen opnår nye færdigheder uden at øve sig.

terapiens varighed afhænger bl.a. af:

 • hvor intenst du involverer dig i processen

 • hvor dybtgående ændringer du ønsker

 • hvor hurtigt du og jeg får etableret et godt arbejdsklima

 • hvor villig du er til at forholde dig til nye ting

 • hvordan du arbejder med dig selv mellem sessionerne.

Du kan tale om alt, hvad du vil

 • du kan med fordel tale om dét, der er mest vigtigt for dig

 • du behøver ikke at tale hele tiden

 • du behøver ikke at underholde mig. Eller tænke på, om jeg bliver stødt / vred / skræmt osv. af det, du siger

 • du skal ikke præstere noget. Der er ingen facit og ingen krav.

er det skræmmende at gå i terapi?

Det er almindeligt at føle ængstelse, nervøsitet, modstand eller forbehold.ved det første møde med en ny terapeut, ligesom det er almindeligt at opleve uro, når terapien fører dig nye steder hen.

Det er ikke spor underligt og heller ikke sjældent. Og hvis du fortæller mig om din uro, generthed, ængstelse osv. bliver det dels lettere for dig at rumme disse følelser - og muligt for mig at støtte dig i dem.

Mange mennesker oplever smerte, vrede, frygt og afmagt på vejen til glæde, ressourcer og ny indsigt. En del af terapien vil handle om at håndtere sådanne følelser. 

Undervejs i de fleste terapiforløb bliver ét eller flere af nedenstående punkter sandsynligvis belyst:

 • din opvækst

 • din relation til dine forældre

 • dine vigtigste nuværende relationer

 • dit liv iøvrigt som det ser ud lige nu.

Måske vil du også opleve:

 • forskellige reaktioner såsom: tårer, vrede, sorg, smerte, forvirring, glæde, latter og forløsning

 • at noget er svært

 • at noget, der har været svært, bliver let

 • at erfare dig selv på nye måder.

om psykoterapi

Betegnelsen "psykoterapi" dækker over "behandling ved hjælp af psykologiske metoder; oftest samtale" (Den Store Danske Encyklopædi, 1999). "Målet med psykoterapi er at hjælpe patienten til selv at kunne bearbejde sine vanskeligheder uafhængigt af terapeuten" (Den Store Danske Encyklopædi, 1999).
Der findes op mod tusind forskellige terapiformer, hvis eneste fællesnævner består i, at det kaldes psykoterapi. Hver psykoterapeutisk retning har sit eget teoretiske fundament samt metoder og redskaber som er udviklet i forlængelse heraf.

Gestaltterapien blev udviklet af Fritz og Laura Perls i tiden fra 1940 frem til 1970. Det er i dag en veletableret terapiform, efter sigende finder der i alt op mod 1000 gestalt-uddannelsesinstitutioner spredt over hele verden.

 

Praktiske oplysninger

 • En session varer 1 time eller 1½ efter dit valg

 • Du kan frit ændre eller aflyse din aftale - men hvis det sker senere end 48 timer før aftalens start, betaler du fuld pris. 

 • Jeg har fuld tavshedspligt.
  Undtagelse: ved kriminelle handlinger

 • Kommer du for sent, bliver sessionen tilsvarende kortere. Skulle jeg være forsinket, bliver sessionen tilsvarende længere. Hvis du ikke kan blive længere, får du godtgjort forsinkelsen.

 • Når du vil stoppe terapien, vil jeg helst have, at du siger det senest sessionen før. Så kan vi bruge den sidste samtale til at evaluere din terapi - og til at sige farvel.

 

 

 
 
til top